SSNPM

Medzinárodná katechetická konferencia s názvom POĎ VON

V dňoch 24. – 25. novembra 2023 sa naše sestry  Hieronyma Kaščíková, Benjamína Ondovčáková, Jozefka Maníková a Alžbeta Gerberyová zúčastnili Medzinárodnej katechetickej konferencie s názvom POĎ VON! Konferenciu organizovalo  KPKC a  konala sa v Poprade v hotely Satel. Bola zameraná na kňazov, katechétov, kresťanských učiteľov, vychovávateľov a všetkých veriacich aktívnych vo farnostiach, ktorí hľadajú spôsoby odovzdávania viery v dnešnom modernom svete. 
Cieľom konferencie bolo podnietiť účastníkov k tomu, aby vyšli zo svojich zaužívaných spôsobov  myslenia a konania a preskúmali možnosti pôsobenia na „periférii!“- miestach, kde viera môže priniesť svetlo nádeje. 
Počas dvoch dní prebiehali prednášky lektorov a rečníkov v oblasti katechézy, bol priestor pre diskusie, zdieľanie skúseností a vzdelávanie, tri bloky WORKSHOPOV (spolu 33), ktoré mali pomôcť účastníkom objaviť nové spôsoby, ako sa angažovať a žiť svoju vieru v súčasnom svete.
Konferencia bola príležitosťou na rast a obnovu pre všetkých, ktorí sú pripravení vykročiť z komfortu a otvoriť sa novým spôsobom života v kresťanskej komunite.
Bol to hodnotne strávený čas, obohatený novými poznatkami, podnetnými témami a výzvami, ktoré si účastníci mohli odniesť pre svoj osobný rast, tiež do svojej pedagogickej služby. 
Text/foto: sr. Jozefka H. Maníková