SSNPM

Kurz Samuel

Drahí duchovní otcovia,

Rehoľníci zo spišskej diecézy inšpirovaní tímom pastorácie povolaní v Nitrianskej a Bratislavskej diecéze chcú ponúknuť mladým ľuďom v našej diecéze ročný kurz pre rozlišovanie povolania s názvom „Kurz Samuel“.

V mene nášho tímu Vás prosím o uverejnenie priloženého plagátu vo vašich farských výveskách, a ak uznáte za vhodné aj krátku správu vo farských oznamoch o možnosti prihlásiť sa na kurz do 10. februára 2018. Viac informácií o kurze je na stránke kurzsamuel.sk.

Ak uznáte za vhodné môžete dať krátky  text do farských oznamov:

Tím rehoľníkov zo spišskej diecézy  ponúka mladým ľuďom od 18 do 35 rokov, ktorí hľadajú svoje životné povolanie, ročný kurz Samuel. Kurz zahŕňa 9 stretnutí (od marca do novembra), každú tretiu nedeľu v mesiaci. Viac informácií o kurze, ako aj spôsob registrácie, je na stránke kurzsamuel.sk. Prihlásiť sa je možné do 10. Februára 2018.

Bližšie informácie o kurze pre Vás:

Kurz pochádza z Talianska a pod názvom GRUPPO Samuel ho založil, a celú jeho štruktúru vytvoril milánsky arcibiskup Carlo Maria kardinál Martini.

Cieľom kurzu je rozlíšiť svoje životné povolanie a upevniť sa vo svojom vzťahu s Bohom. Pri každodennom krátkom rozjímaní nad Božím slovom a vedením duchovného denníka môže kurz napomôcť správne duchovne rozlišovať. K dispozícii bude pre mladých taktiež duchovné vedenie, ak im chýba duchovný sprievodca.

Náplňou každého stretnutia je katechéza, zdieľanie v skupinkách, spoločná modlitba a  adorácia. Viac informácií o kurze a možnosti registrácie je na stránke kurzsamuel.sk.

 

V láske Ducha Svätého

  1.                             M. Veronika Mazúrová OSF

                                                                                  (vedúca tímu kurzu Samuel Spišská diecéza)