SSNPM

Krížová cesta v Michalovciach

V bazilike v Michalovciach počas celého pôstneho obdobia pravidelne v piatky pred liturgiou vopred posvätených darov sme sa modlili krížové cesty. Každý piatok krížovú cestu viedol niekto iný – raz mládež, raz otcovia, tiež arcibratstvo sv. ruženca a posledný piatok to viedli matky. Počas týchto pobožností sme prosili o svetlo vidieť svoje hriechy, prosili sme o túžbu po pokáni a silu meniť svoj život.