SSNPM

Kozmo-Damián olympiáda

Dňa 18.9.2014 sa uskutočnila II. Kozmo-Damián olympiáda s heslom „Starí otcovia a staré mamy, poďte si zacvičiť do parku s vúčatami“. V rámci projektu “Aktívna jeseň života seniorov v Dome sv. Kozmu a Damiána“ sme športovo otvorili nový park Domu sv. Kozmu a Damiána na Rumanovej ulici č. 6 v Prešove.
V jeden slnečný septembrový deň sa na športovom trávniku stretlo spolu 105 aktívnych športovcov, ktorí boli rozhodnutí zápoliť o olympijské medaily. Olympiádu sme otvorili zapálením olympijského ohňa. Na začiatku sa nám prihovoril o. Martin Barna. Medzi športovcami boli seniori z Domu sv. Kozmu a Damiána a ich rodinní príslušníci (manželky, manželia, deti a vnúčatá), priatelia, študenti – dobrovoľníci a zamestnanci zariadenia s rodinami. Atmosféra bola plná radosti i napätých športových výkonov. Súťažilo sa v 9 športových disciplínach: beh, hod diskom, hod loptičkou do terča, hod tenisovou loptičkou do pyramídy z plechoviek, hod vreckom piesku do členitého trojuholníka, basketbal, rybolov, bicyklovanie, skladanie pyramíd. Absolútnou novinkou bolo cvičenie na nových rehabilitačných strojoch. Športovci boli všetkých vekových kategórií od 7 mesačných po 87 ročných. Športové družstvá boli viacgeneračné a založené na vzájomnej pomoci – tímová spolupráca. Deti a študenti pomáhali seniorom pri zdolávaní prekážok a seniori svojimi cennými radami usmerňovali mládež pri zdolávaní ich neľahkých úloh. Spoločne si vyslúžili medaile a diplomy, lebo o olympijské rekordy nebola núdza. Najväčším víťazstvom bola radosť v srdci zo spoločne stráveného dňa. Olympiádu sme ukončili piesňou a malým piknikom na záhrade.

Hlavné zrealizované aktivity projektu:
– vytvorenie fyzioterapeutickej zóny v senior parku pri Dome sv. Kozmu a Damiána cez inštalovanie exteriérového mobiliáru (3 rehabilitačných strojov/prvkov priamo v parku) a spojenie tak pobytu na čerstvom vzduchu s rehabilitáciou pod odborným dohľadom fyzioterapeuta a za účasti rodinných príslušníkov a dobrovoľníkov.
– Vytvorenie socioterapeutickej zóny v Kozmo-Damián parku cez inštalovanie parkových lavičiek a vytvorenie tak viacerých posedov pre možnosti pobytu v parku viacerých seniorov súčasne, kde v rámci zvyšovania kvality života seniorov sa vytvoria podmienky pre sociálnu inklúziu s možnosťou nadväzovať a budovať priateľské vzťahy medzi seniormi navzájom (seniori z okolia prichádzajúci k nám na návštevu), ďalej posilňovať medzigeneračné vzťahy medzi seniormi a svojimi deťmi či vnúčatami alebo mladými dobrovoľníkmi, študentmi z Mesta Prešov a okolia;

Vízie do budúcnosti: dobudovanie altánku ako socioterapeutického centra uprostred parku. A realizácia najrôznejších spoločných akcií ako sú napr. cvičenia na rehabilitačných prvkoch mobiliáru, pikniky, grilovačky, športové podujatia a modlitbové stretnutia pri kríži v parku.

Donátori a sponzori projektu:

Mesto Prešov
Renovabis – Nemecko
Vastenaktie – Holandsko
Gréckokatolícky arcibiskupský úrad v Prešove
Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie