SSNPM

Košikárstvo – krásne remeslo našich otcov

Košikárstvo má na Slovensku dlhú tradíciu. My sme radi, že aj v Dome sv. Kozmu a Damiána sme sa tomuto remeslu mohli trochu priučiť, a to vďaka zručnej košikárke, ktorú sme projektom získali na pozíciu: pracovník pre odbornú činnosť – rozvoj pracovných zručností. Košikárske dopoludnie všetkých zaujalo svojou osobitou krásou a spomienkami na detstvo. Veď v časoch mladosti našich seniorov, v každej dedine mali svojho košikára a aj naša p. Marika sa tomuto remeslu priučila od svojho starého otca. Pletenie išlo od ruky a techniku si vyskúšali viacerí seniori. Plietli sa nádoby – dózy na ceruzy či príbor, ale aj štýlové dekoračné domčeky, ktoré budú vhodným darčekom pre návštevníkov nášho Domu sv. Kozmu a Damiána. Zaujímavé dopoludnie bude mať ešte jeden pozitívny aspekt, pri najbližšom skypovaní a videohovoroch s mladými dobrovoľníkmi, ukážeme im naše košikárske výrobky, a tak v nich aspoň trocha podnietime záujem o toto staré remeslo.
Na tomto projekte spolupracuje viacero subjektov, a to: Active Citizens Fund – Slovakia, o.z. mimoriadny zamestnanecký grantový program FÉROVEJ NADÁCIE O2 ročník 2020, LÁSKAVÉ RUKY, seniori z Domu sv. Kozmu a Damiána a študenti z rôznych stredných a vysokých škôl.
text: s. Emanuela