SSNPM

Koncoročná opekačka

V prvú prázdninovú sobotu 1. júla 2017 sme sa spoločne tešili pri koncoročnej opekačke – grilovačke, pri ktorej sme sa cítili ako jedna veľká rodina. Nechýbala ani tancovačka a veľa veľa hier. Hojná účasť detí i rodičov bola známkou pohody, s ktorou sme sa neskoro večer len ťažko lúčili. Ďakujeme všetkým za krásne spoločenstvo.