SSNPM

Karneval v Starej Ľubovni

V tomto fašiangovom čase sa v nedeľu 12.2.2023 vo farnosti bl. P. P.Gojdiča v Starej Ľubovni konal karneval pre celé farské spoločenstvo. Na karnevale sa tak zúčastnili celé rodiny s deťmi i starými rodičmi. Okrem detí si karnevalové masky neváhali nasadiť ani niektorí dospelí. Spoločný program plný súťaží a belgických tancov pripravil kaplán o. Štefan Zorvan s manželkou Mariannou. A tak si spoločne zasúťažili a zatancovali lienky, mačka, ovečky, jeleň, anjel, škriatkovia, čarodejnica, nočná obloha, morská i nočná víla, hviezda, miništrant, červená čiapočka, potápač, dovolenkár, odpadkový kôš a mnohí ďalší. Na karnevale nechýbala ani tombola a agapé. sr. Faustina