SSNPM

Karneval v Michalovciach

Tentokrát sa rodinky stretli na IV. ročníku karnevalu, ktorý sa konal pod názvom Naša nebeská matka Mária. V úvode nás prišiel pozdraviť Vladyka Milan, s ktorým sme sa spoločne pomodlili Otče náš….. a takto s Božím požehnaním otvorili túto akciu. Potom už nastal čas rôznych súťaží, ktoré moderovala milá žabka, po ktorých sme sa občerstvili a pokračovali v zábave, kde sme si spolu so sr. Augustínou zaspievali veľa krásnych pesničiek. Po nich sme sa ešte vyšantili pri tanci až do konca karnevalu. Každej maske odovzdal diplom spolu so sladkou odmenou o. Maroš. Poďakovanie patrí každému, kto svojou troškou prispel k nádherne prežitému popoludniu. Už teraz sa veľmi tešíme na V. ročník…