SSNPM

Karneval v Košiciach

Všetci sme božími deťmi. V tomto duchu sa nieslo karnevalové popoludnie v sobotu 11. februára vo farnosti Košice-Staré mesto. Po spoločnej modlitbe a predstavení masiek si animátori pripravili pre deti zaujímavé súťaže, ktoré striedali tanečné kolá. Poďakovanie patrí všetkým organizátorom a účastníkom za spoločne prežitý požehnaný čas pred nadchádzajúcim obdobím Veľkého pôstu. Zdroj: Košice 12. február (TSKE) –