SSNPM

Juniorské stretnutie

V dňoch od 30.8 – 1.9. 2019 sa v Starej Ľubovni konalo juniorské stretnutie. Téma stretnutia bola SPOLOČENSTVO. Sestra Simeona a sestra Jana spoločne počas tých dní rozjímali nad darom, ktoré spoločenstvo vytvára a tiež sa zamýšľali nad duchovnými „vírusmi“, ktoré sa môžu objaviť v spoločenstve. Boh nás stvoril nedokonalých preto, aby sme sa vzájomne potrebovali.