SSNPM

Juniorské stretnutie v Ľutine

V dňoch od 2. – 4. 2. 2018 sa v Ľutine konalo stretnutie junioriek pod vedením sr. Simeony. Spoločne sa zamýšľali nad témou: povedať Bohu Otec. Pán Boh má v Biblii mnoho mien: Kráľ, Pán pánov, Sudca, Stvoriteľ, Všemohúci… Vieme však, ako je označovaný najčastejšie? Ako Otec.  Boh chce, aby sme ho spoznali ako Otca. Chce, aby sme spoznali jeho lásku. Ak zažijeme Božiu lásku v našom živote, budeme chcieť milovať Boha, seba a ľudí okolo nás.  /autor textu sr. A. Chovanová/