SSNPM

Jubileum sestier

Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie si krásnou slávnosťou 7. októbra 2017 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove pripomenuli 25 rokov, kedy 7 sestier povedalo Bohu svoje ÁNO. Sestra Maximiliána, Hieronyma, Emanuela, Marianna, Augustína, Serafína a Martina oslávili svoje 25-ročné rehoľné jubileum sv. liturgiou za účasti metropolitu arcibiskupa Jána Babjaka, biskupa Jána Eugena Kočiša a ostatných kňazov, rehoľníkov, spolusestier a pozvaných príbuzných. Milú slávnosť doprevádzal spevom Bohoslovecký zbor sv. Romana Sladkopevca aj spolusestry. Povznášajúci duchovný zážitok dotvorilo aj spoločné stretnutie jubilantiek s pozvanými hosťami a spolusestrami pri slávnostnom stole v gréckokatolíckom seminári na Sládkovičovej ulici.
Drahé jubilantky, nech vás Boh žehná na MNOHAJA I BLAHAJA LITA!