SSNPM

Jasličková pobožnosť v Prešove

25. decembra 2016 popoludní sa náš katedrálny Chrám sv. Jána Krstiteľa na krátky čas zmenil na Betlehem. Tento rok sme v jasličkovej pobožnosti veriacim priblížili nielen udalosti, ktoré predchádzali narodeniu Ježiša Krista, a samotné narodenie Božieho Syna, ale v jednej zo scén sme podali perspektívny obraz Božieho plánu spásy: vtelenie, vzkriesenie a neustála prítomnosť Krista v eucharistii a slove.
Máme veľkú radosť, že aj takýmto spôsobom, cez dramatické stvárnenie betlehemských udalostí, sa môžeme v našom farskom spoločenstve vzájomne povzbudiť vo viere.