SSNPM

Jasličková pobožnosť v Michalovciach

26. 12.  2015 deťúrence z baziliky v Michalovciach po svätej  liturgii mali svoju prvú krátku jasličkovú pobožnosť. V nej ukázali, že majú dobrú pamäť a vedia krásne spievať.