SSNPM

Jasličková pobožnosť v Košiciach

Aj tento rok si mladí a deti so s. Jozafatou v Košiciach pripravili vianočnú akadémiu. V katedrále priblížili narodenie Záchrancu na svet lebo človek svojim hriechom v raji si zaslúžil smrť. Boh posiela svojho Syna a my ľudia si často zatvárame srdcia. On prichádza ako malé dieťa, rozprestiera ruky a chce objať.