SSNPM

Jasličková pobožnosť v Humennom

Christos Raždajetsja!
Tak ako každý rok, tak aj tento rok sa v našom chráme Zosnutia Presvätej Bohodičky v Humennom uskutočnila Jasličková pobožnosť. Zobrazili sme zrodenie sveta od Adama a Evy až po narodenie nášho Spasiteľa Ježiša Krista, „lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja“…Izaiáš 9,5