SSNPM

Internoviciát v Nitre

Od 4. – 6. 12. 2015 sa konal Internoviciát, stretnutie noviciek zo Slovenska a Čiech v exercičnom dome na Kalvárii v Nitre. Témou stretnutia bola: „Význam Božieho slova vo formácii zasvätenej osoby“. Prednášajúcou bola sestra ThDr. Iveta Fides Strenková CJ, ktorá nás krok za krokom viedla do hĺbky a významu Božieho slova v našom živote. Predstavila nám život sv. Pavla ako svedka viery a tri ženy Nového zákona. Ženu samaritánku, Máriu z Betánie a Pannu Máriu, cez ktoré nám Pán dal spoznávať aj náš zasvätený život, ktorý má byť živou exegézou toho, koho sme spoznali a prijali.