SSNPM

Internoviciát

Piate stretnutie noviciek zo Slovenska a Čiech sa konalo na Orave v Ústi nad Priehradou v čase od 10.6. – 13.6.2016. Témou stretnutia bolo: „Zasvätená žena v poslaní a evanjelizácii“, ktorú viedla sestra Veronika Barátová z Komunity Blahoslavenstiev. Tým, že to bolo zároveň aj posledné stretnutie, tak v nedeľu ráno sme spoločne vycestovali na ďakovnú púť do Krakowa do Sanktuária Božieho milosrdenstva poďakovať sa Bohu Otcovi za všetky prijaté milosti a dobrodenia.

Po ceste do Krakowa sme sa zastavili v ružencovej záhrade v Ludźimierzi, kde sme sa pomodlili sv. ruženec a pokračovali sme v ceste do sanktuária. V sanktuáriu sme mali ďakovnú sv. omšu, ktorú slúžil palotín p. Peter Klubert a pomodlili sme sa s pútnikmi korunku Božieho milosrdenstva. Na záver dňa sa k nám prihovorila domáca sestra Blanka, ktorá nám porozprávala históriu ich charizmy, kláštora a celého centra. Večer sme mali v Eucharistickej kaplnke ďakovnú adoráciu. Na ďalší deň sme navštívili Centrum Jána Pavla II. Lagiewniki, kde sme mali sv. omšu, prehliadku Centra a na obed sme pokračovali v ceste do Wadovíc do Múzea Jána Pavla II. a na jeho obľúbený kremeš. Ako neplánovaný bonus vo Wadoviciach pred kostolom na námestí, kde bola sv. omša, ktorú mali poľskí študenti sme na záver sv. omše niesli putovný kríž z námestia späť do kostola. Celá táto púť bola sprevádzaná Božím prekvapením a veľkým požehnaním. S veľkou vďačnosťou v srdci sme sa večer vrátili domov, plné duchovných zážitkov.