SSNPM

Ikona blaženej Jozafaty v Poprade

Počas dvoch týždňov pobytu ikony bl. Jozafaty s relikviou v našej popradskej komunite, sme o jej živote, o jej čnostiach rozprávali veriacim vo viacerých farnostiach. Priviezli nám ju spolusestry z trenčianskej komunity.

Program prebiehal v jednotlivých farnostiach približne rovnako. Všade sme sa najprv predstavili, kto sme a prečo sme tu, priblížili sme krátky životopis a čnosti bl. Jozafaty. Nasledovala sv. liturgia, kde sme sa spolu s veriacimi mohli modliť a vyprosovať hojné milosti pre ľudí tejto farnosti a ich rodiny, aj na príhovor bl Jozafaty. Po sv. liturgii sme sa modlili moleben k bl. Jozafate a počas neho si ľudia mohli uctiť relikvie bl. Jozafaty a tiež bola chvíľka na osobnú modlitbu. Navštívili sme aj chorých vo Svite, Telgarte, Poprade a výnimočne sme tiež zavítali do Hospicu sv. Alžbety v Ľubici, kde sme mali mimoriadne duchovné zážitky. Bl. Jozafata, príhovor sa u Nebeského Otca za všetkých ľudí a ich potreby v jednotlivých farnostiach, kde sme putovali, tiež za všetkých, ktorí sa zapísali do knihy.