SSNPM

Ikona Blahoslavenej Jozafaty v Michalovciach

Počas dvoch týždňov pobytu ikony bl. Jozafaty s relikviou v našej michalovskej komunite, sme o jej živote, o jej čnostiach rozprávali veriacim vo viacerých farnostiach. 21. 2. ju k nám priviezli spolusestry zo spoločenstva z Košíc. Prvý týždeň sme navštívili farnosť Michalovce, bola v zariadení opatrovateľskej služby, kde pracuje naša sr. Agáta.

V piatok sme s ňou putovali do farnosti Trhovište, kde prišli aj veriaci z Falkušoviec a Ložína so svojím duchovným otcom. V tento spomínaný večer sme sa zamýšľali nad jej čnosťou spravodlivosti. V nedeľu mali možnosť ľudia prichádzajúci na sv. liturgie do baziliky si vyprosovať potrebné milosti. Bola v bazilike počas troch doobedných sv. liturgií. Bola to Krížupoklonná nedeľa a tak sme uvažovali nad jej pohľadom na kríž. Druhý týždeň nás čakala farnosť Trnava pri Laborci, sestry Saleziánky a farnosť Sečovce.
Ďakujeme bl. Jozafate za každý jej príhovor u Nebeského Otca.