SSNPM

Hudobný recitál Kompas

Dňa 28.4.2023 sa v Prešove vo Františkánskom kostole konal hudobný recitál Kompas pri príležitosti životného jubilea Antona Mesároša. Medzi pozvanými interpretmi jeho piesni boli p. Gabriel Prievalský OFM, Peter MIlenky, Martin Husovský, Ľudmila Pavláková, Štefan Hundža, Daniel Hurtuk, Ester Mesárošová a sestra Antónia SNPM. Koncert bude odvysielaný v TV LUX.