SSNPM

Generálna vizitácia v Ľutine

Milou návštevou poctila našu škôlku bl. Jozafaty v Ľutine matka generálna sestra Sofia Lebedovič. Ďakujeme za čas a❤️, ktorú sme cítili počas pobytu u nás. Boh žehnaj každý krok!!!