SSNPM

Generálna vizitácia

Od 9. januára do 24. marca 2013 bola na generálnej vizitácii sestier Provincie Svätého Ducha Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie generálna predstavená sestra Tereza Slota SNPM z Ríma.  Cieľom vizitácie bolo povzbudiť sestry k horlivejšej službe a ochote odpovedať na potreby Cirkvi a na znaky času.