SSNPM

Generálna vizitácia

Dňa 7.4. 2024 začala generálna vizitácia sestier Služobníc. Generálna vizitácia bola otvorená pri modlitbe večierne na provinciálnom dome v Prešove s metropolitom Jonášom Maximom, za účasti generálnej predstavenej sr. Sofie Lebedovič a sestier provincie. Ganerálna vizitácia je časom zdieľania, smerovania, lásky a uzdravovania.