SSNPM

Formačný deň

Dňa 1. apríla 2023 sme sa Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie stretli na formačnom dni pod vedením o. benediktína Vladimíra Kasana v Ľutine. Spolu sme sa zamysleli nad životom v spoločenstve, ako sa dokonalosť buduje z maličkostí, hoci dokonalosť nie je maličkosť, aké je dôležité prísť ku Kristovi ako k lekárovi duší po svojej ceste spásy. K spoločnému programu patrila aj sv. liturgia, ktorú sme slávili spolu s veriacimi farnosti v Ľutine v rámci prvej soboty v mesiaci. Nechýbalo ani spoločné stretnutie pri obede a čas na osobnú modlitbu v areáli chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky.