SSNPM

Formačný deň v Prešove

17. a 18. novembra sa stretli sestry služobnice v gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove na svojom formačnom stretnutí.
Stretnutie viedla sr. Marta Andraščíková SSS, Témou prednášok a zdieľania bola KOMUNIKÁCIA V SPOLOČENSTVE.

 Autor textu a fotografii: sr. S. Ondováčková