SSNPM

Formačno-pracovná konferencia pastorácie

 

V dňoch 19. – 22. októbra 2017 sa v priestoroch Kongresového centra UK v Modre – Harmónii uskutočnila celoslovenská formačno-pracovná konferencia pastorácie povolaní pod názvom Majte to isté cítenie ako Kristus. Pripravila ju Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS, ktorej predsedá žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako sto ľudí – koordinátorov pastorácie povolaní v diecézach a rehoľných spoločenstvách, predstavených kňazských seminárov zodpovedných za formáciu bohoslovcov, kňazov pracujúcich v univerzitných pastoračných centrách, kňazov zodpovedných za diecézne centrá mládeže, formátorov mužských a formátoriek ženských rehoľných spoločenstiev. Hlavnú tému: Ako formovať povolaných k zasvätenému životu a kňazstvu v rozmere emócií a sexualityv jednotlivých prednáškových blokoch predniesol dekan Inštitútu psychológie Pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme prof. Dr. Hans Zollner SJ. Pomocný biskup Košickej arcidiecézy Mons. PhDr. PsLic. Marek Forgáč, PhD. rozšíril pohľad na danú problematiku zameraním sa na psychologické a spirituálne faktory, ktoré sú vhodným predpokladom na úspešnú formáciu ku kňazstvu a rehoľnému zasväteniu. Za našu Kongregáciu sa Konferencie zúčastnili s. Ester Andrea Mikitová a s. Jozefka Helena Maníková