SSNPM

Formačné stretnutie

V čase od 14. – 15 . 11. 2015 sa v Prešove konalo formačné stretnutie sestier, ktoré viedol o. M. Durlák. Témou stretnutia bolo: „Ako môžem liečiť 8 nerestí prostredníctvom žalmov.“ Sú rozličné cesty povolania: Božím zásahom, prostredníctvom iného človeka. Cirkev stále pozýva, nikdy nenúti. Evanjelium je tiež len ponuka…avšak ten, kto ponúka a pozýva, musí byť presvedčivý. Ježišov dialóg so samaritánkou bol tak presvedčivý, že samaritánka sa zmenila. Ľuďom, ktorým sa vyhýbala, svedčí o Ježišovej láske a sama ich pozýva k Bohu. Tento postoj pozývania si máme osvojiť. „Poďte k Ježišovi, úžasné veci nám urobil, dotkol sa nás.“