SSNPM

Formačné stretnutie v Prešove

Dňa 16. 4. 2016 sa v Prešove konalo formačné stretnutie sestier pod vedením o. Michala Zamkovského CsSR. Hlavnou témou stretnutia bol Rok milosrdenstva, ktorý v roku 2015 vyhlásil pápež František. Božie milosrdenstvo nám o. Michal ohlásil cez biblické postavy Eliáša, Jonáša a cez Zmŕtvychvstalého Ježiša.

“Na vine našich problémov nie je svet, to všetko nesieme v nás.” Často sme sklamaní z Boha, pretože nekoná podľa nášho očakávania. Boh však zjavuje seba, svoje meno, svoje milosrdenstvo, svoju vernosť. Milosrdenstvo je stála snaha Boha byť blízko svojho ľudu… Boh nikdy nepovie dosť. Eliaš po stretnutí so živým Bohom je znova pozvaný do novej služby. Ide v novom duchu. Je ľahko lamentovať a šomrať. A najhoršie je rozsievať beznádej. V každej ťažkosti a v každom kríži je dôležité hľadať Božiu prítomnosť, ktorá dáva nádej do beznádeje. Zakúsiť Božie milosrdenstvo a niesť ho ďalej. Všetky zjavenia o Ježišovom zmŕtvychvstaní pozývajú do spoločenstva. Boh je inšpiráciou Cirkvi – spoločenstva.

Ako prichádza Ježiš? Ježiš všetkých zhromažďuje.  Príbeh každého z nás s Ježišom začína. Ako nás prijal Kristus, tak aj my jeden druhého máme prijímať. Pokoj je ovocím Zmŕtvychvstania. Veď Boh odpúšťa tak, že nám nepripomína naše hriechy. Znova nás prijíma za svoje deti. Často si myslíme, že povolanie človeka do zasväteného života ho robí dokonalým. Hriechom a slabosťou si nás však  Boh drží pri sebe. Všetci sme povolaní ohlasovať. Ohlasovanie Ježišovej lásky nemusí byť príjemné ale je potrebné. Tak ako ohlasovanie Jonáša v Ninive. Aký Boh je? Boh sa zjavuje ako Boh milosrdný. Ak vravíme ľuďom o hriechu musíme vravieť zároveň aj o východisku, ktoré je v Našom Bohu. Boh chce zachraňovať ľudí a hľadá svojich spojencov v nás. Kto neprejde bránou milosrdenstva, príde k sudcovi. Boh neopustí toho, koho povolal. Vždy bude hľadať cestu do nášho srdca.