SSNPM

Formačné stretnutie sestier služobníc

Prvé tohoročné formačné stretnutie v rámci stálej formácie sestier služobníc NPM sa uskutočnilo ONLINE formou v sobotu dňa 8.5.2021. Prednášajúci bol o. Jonáš Jozef Maxim, ihumen svätouspenskej lavry v Unive na tému rehoľných sľubov – sľub poslušnosti. Predstavil nám ako vzory zasväteného života východných otcov, typikon monastierov – studitov, naše pravidlá a pravidlá sv. Benedikta. Povzbudil nás k opravdivému prežívaniu rehoľného zasvätenia, kde platí: „Radostného darcu miluje Boh“, a tiež život v pokore a pravde na základe Svätého Písma: „Nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži…“ Flp 2,8.
Verím, že toto stretnutie bolo pre nás sestry povzbudením k „zatiahnutiu na hlbinu“…
s. Emanuela, SNPM