SSNPM

Formačné stretnutie

V dňoch 26.10. – 27.10.2019 sa v kňazskom seminári v Prešove konalo jesenné formačné stretnutie sestier pod vedením o. J. Štelbaského, CSsR. Spoločne sme sa zamýšľali nad témou „Povolanie k zasvätenému životu“ z pohľadu blaženej Jozafaty a sv. Písma. Keďže povolanie sa rodí v rodine, tak v krátkosti nám otec predstavil aj falošné predstavy o Bohu. V nedeľu sme mali slávnostnú svätú liturgiu za sestru Benignu, ktorá slávila 50 rokov zasväteného života.Tejto slávnosti sa zúčastnili aj rodinní príslušníci sestry Benigny. Našej jubilantke vyprosujeme MNOHAJA I BLAHAJA LITA!