SSNPM

Formačné stretnutie

V Poprade sa od 25. – 27. 1.2019 konalo formačné stretnutie junioriek. Hlavná téma bola Stále obrátenie. V sobotu do obeda sestry navštívili Hrebienok kde obdivovali dokonalosť Boha v jeho dielach. Božia láska je mocná a Boh chce milovať všetkých. V ďalšej časti programu sa v tichu a v modlitbe zastavili pri odkaze našich zakladateľov, nad askézou východu. Tento kresťanský sebazápor je neoddeliteľná časť duchovného života. Preto spolu s patrónkou Pannou Máriou chceme aj my dôverovať Bohu a učiť sa v pokore stáť pre ním a prežívať, že sme na ňom závislý. (text/foto: sr. Simeona M. Ferková)