SSNPM

Fatimská sobota – stretnutie zasvätených v Michalovciach

Dňa 06.02.2016 sa v našej bazilike konala fatimská sobota, ktorá bola spojená so stretnutím zasvätených osôb. Program sme začali modlitbou tretej hodinky. Po nej bola katechéza, v ktorej o. Miroslav Bujdoš CSsR pripomenul, že problémom sveta nie je to,že neverí, ale že verí čomukoľvek. Na prahu veľkého pôstu o. Miroslav pripomenul, že pôst nemá byť len zdržanlivosťou od mäsa, ale hlavne pôstom srdca a úst. Po katechéze sme pokračovali archijerejskou sv. liturgiou. V homílii vladyka Milan Chautur CSsR pripomenul o Presvätej Bohorodičke, že je osobou, ktorá nezasahovala do Ježišovho učenia, ale bola pri ňom a nasledovala ho. Všímala si potreby, napr.v Káne Galilejskéj a o nich hovorila svojmu Synovi. Po liturgii bol spoločný obed pre zasvätené osoby.

O 12.45 sa rehoľníci a rehoľníčky stretli na prednáške, ktorú mal o. Metod Lukačik CSsR. Po prednáške bol moleben k bl.Metodovi, ktorým sa stretnutie s vladykom Milanom ukončilo. /autor M. Dupnák/