SSNPM

Farský deň v Trenčíne

V nedeľu 4.6.2017 na sviatok Zoslania Svätého Ducha sa na kopaniciach v Melčickej doline konal už v poradí 10. ročník farského dňa trenčianskej farnosti, ktorého sa zúčastnili naši farníci z Trenčína, Nového Mesta nad Váhom a Prievidze. Program sa začal sv. liturgiou na lúke pri kríži priamo pod kopanicou, pokračovalo sa spoločným obedom a následne prednáškou a besedou na historickú tému „Putovanie dejinami gréckokatolíckej cirkvi“ s doc. ThDr. o. Petrom Borzom, PhD., hosťom tohtoročného farského dňa. Zároveň sa v tom čase odohrával program pre deti, ktorým sa venovali naše sestry trenčianskej komunity. Celé popoludnie až do večerných hodín sme spolu trávili v príjemnej atmosfére nášho farského spoločenstva v sprievode harmoniky, gitary a spevu.