SSNPM

Farský deň v Košiciach

V nedeľu 16. októbra zorganizovala farnosť Košice – Staré mesto tradičné farské popoludnie. Po spoločnej modlitbe si animátori spolu so sr. Simeonou pripravili pre deti športové a kreatívne aktivity. Po spoločnom občerstvení bol program obohatený spoločenstvom ukrajinských veriacich, ktorí predstavili a spievali svoje národné piesne. Sprevádzala ich sr. Alžbeta a o. Pantalejmon. Spoločný program bol zavŕšený agapé. Sr. Simeona