SSNPM

Farský deň v Humennom

16.6.2018 sa konal Farský deň rodín v krásnej prírode okolia mesta Humenného. Program pre deti pripravila mládež zo zboru sv. Terezky, pod vedením sr. Simeony. Pre deti rôzneho veku pripravili rôzne súťaže, za ktoré dostávali pečiatky. Po získaní všetkých pečiatok boli odmenené sladkosťami. Dospelí farníci sa pod vedením o. dekana Miroslava Iľka venovali príprave gulášu a grilovaniu klobás. Tento deň bol veľkým požehnaním pre všetkých, plný milých stretnutí. Text: sr. Simeona Ferková