SSNPM

Exkurzia – Po stopách bl. Anky Kolesárovej


Dňa 14. decembra sa deviataci a ôsmaci ZŠ Hrnčiarskej v Humennom zúčastnili exkurzie z náboženstva do Vysokej nad Uhom – po stopách bl. Anky Kolesárovej. Prvá zastávka bola v Pastoračnom centre pre mladých v „Domčeku“, kde o. František rozprával o živote, hodnotách a smrti bl. Anky. Druhá zastávka bola vo farskom kostole, kde si mohli v tichosti uctiť ostatky bl. Anky a v modlitbe jej odovzdať svoje prosby a túžby srdca. Treťou zastávkou bol cintorín, kde sa pri hrobe bl. Anky pomodlili trikrát Zdravas, aby si na jej príhovor vyprosili múdrosť srdca, čistotu srdca a milujúce srdce. Štvrtou zastávkou bol opäť Domček, kde po krátkej katechéze mohli pristúpiť k sviatosti zmierenia a putovanie ukončiť svätou omšou.
sr. Hieronyma.