SSNPM

Energia mladých a skúsenosti šedín

Názov projektu: Energia mladých a skúsenosti šedín 24.6.2020
Od 1.6.2020 sme začali s realizáciou projektu pod názvom “Energia mladých a skúsenosti šedín”. Jedná sa o projekt, kde spolupracuje viacero subjektov, a to: Active Citizens Fund – Slovakia, o.z. LÁSKAVÉ RUKY, seniori z Domu sv. Kozmu a Damiána a študenti z rôznych stredných a vysokých škôl. Active Citizens Fund – Slovakia je grantový program zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku. Rozhodli sme sa spoločne zaangažovať aj mladých ľudí na stredných i vysokých školách, aby mali odvahu aj chuť skvalitňovať život ľuďom so špeciálnymi potrebami. Zapojiť ich do projektov, ktoré riešia potreby a problémy týchto ľudí s poruchami mobility. Preto sme sa aj počas pandémie koronavírusu nenechali odradiť, a aj keď v tomto období sú prísne zakázané návštevy cudzích osôb v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, začali sme na spojenie využívať staré aj nové telekomunikačné technológie (telefón, videohovory, e-mailová komunikácia).
Dňa 16.6.2020 sa naši seniori rozhodli napísať otvorený list poslancom zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a vyjadriť svoju prosbu o podporu projektu pre seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána v Prešove s názvom: „Stimulujúce prostredie pre ľudí na vozíčku“ cez Výzvu Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2020. O podpore projektu sa malo rozhodnúť na zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja dňa 22. júna 2020. Tejto problematike sa venovali v bode 9., ktorý znel: Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Mikroprogram PSK.
Do koncipovania listu si prizvali mladého 19 ročného dobrovoľníka, čerstvého maturanta, s ktorým daný problém a požiadavky živo prediskutovali cez telefonické prepojenie. V tomto liste sa snažili konkretizovať svoje prosby a očakávania, ktoré majú od Prešovského samosprávneho kraja. Tých požiadaviek je veľa, preto sa spoločne dohodli len na tých najpodstatnejších. Aj keď naši seniori sú fyzicky obmedzení svojím ochorením, sú odhodlaní žiť svoj život naplno. Spísané požiadavky dali do úradnej formy a zástupcovia seniorov list podpísali a odoslali. Traja z oslovených poslancov aj písomne zareagovali, čo seniorov veľmi potešilo. 22.6.2020 si seniori so záujmom pozreli priamy online prenos zasadanie zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a vypočuli si rôzne návrhy a rozhodnutia. Naši seniori sa živo zapojili do ich diskusie v rámci našej komunity, komentovali rôzne návrhy. Rozhodnutia sa týkali budúcnosti celého PSK, ale aj možnosti zlepšenia kvality života zraniteľných skupín cez podporu rôznych projektov. Náš projekt „Stimulujúce prostredie pre ľudí na vozíčku“ bol z väčšej časti podporený, čo je veľkým spoločným úspechom seniorov aj dobrovoľníkov. S výsledkami rozhodnutí boli seniori spokojní, dozvedeli sa, že život seniorov poslancom PSK nie je ľahostajný. A tiež si uvedomili, že ako aktívny občania Slovenskej Republiky aj oni majú možnosť zasadzovať sa o svoje požiadavky a práva v spoločnosti.
Realizátor projektu: Nadácia Slovenskej sporiteľne, grantový programu #mamnato