SSNPM

Energia mladých a skúsenosti šedín

Názov projektu: Energia mladých a skúsenosti šedín
Projektovým zámerom je, že pomocou tohto projektu umožníme seniorom a tiež dvom znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie rozhodovať o svojej prítomnosti i budúcnosti. Preto prvou aktivitou projektu bolo zamestnanie znevýhodnenej uchádzačky o zamestnanie na pozíciu: Koordinátor dobrovoľníkov a animátor voľnočasových aktivít. Mladá mamička sa po dvojnásobnej niekoľkoročnej materskej dovolenke s chuťou pustila do práce. Spoznáva sa so seniormi a postupne pripravuje rôzne zaujímavé voľnočasové aktivity. Ďalej spolu s manažérkou projektu vymysleli náhradný plán na oslovenie mladých ľudí z radov študentov, aby svoj voľný čas venovali aj seniorom so špeciálnymi potrebami. Pôvodne boli v pláne besedy a prezentácie na viacerých stredných a vysokých školách, čo pandémia koronavírusu COVID-19 úplne znemožnila. Aj keď sa študenti na niekoľko málo dní na konci júna 2020 predsa len do školy vrátili, nebolo možné tretím osobám vstúpiť na teritórium škôl. Po telefonickej porade s riaditeľkou Gymnázia P. P. Gojdiča v Prešove, ktorá bola myšlienke dobrovoľníctva veľmi naklonená, sa spoločne vymyslel špeciálny, náhradný plán. Pani riaditeľka využila svoje kompetencie a informáciu o možnostiach dobrovoľníctva aj počas pandémie v Dome sv. Kozmu a Damiána pustila cez sociálnu sieť edupage priamo všetkých študentom gymnázia. Na túto výzvu niekoľko študentov zareagovalo. Ďalšou spoločnou aktivitou bola videokonferencia, kde vedenie gymnázia súhlasilo so spustením prezentácie študentom. Dňa 25.6. a 26.6.2020 sa spolu na videobesede zúčastnilo 47 mladých ľudí. Videoprezentácia spočívala v predstavení spoločného projektu ACF, o.z. LÁSKAVÉ RUKY a pozvaním, aby sa toho stali aktívnou súčasťou pre pomoc seniorom. Pre všetkých to bola nová skúsenosť a veríme, že angažovanosť a energia mladých ľudí otvorí nové formy pomoci seniorom aj v čase pandémie a pomôže búrať bariéry predsudkov i fyzické bariéry v našom meste.
Na tomto projekte spolupracuje viacero subjektov, a to: Active Citizens Fund – Slovakia, o.z. LÁSKAVÉ RUKY, seniori z Domu sv. Kozmu a Damiána a študenti z rôznych stredných a vysokých škôl.
Manažérka projektu
Realizátor projektu: Nadácia Slovenskej sporiteľne, grantový programu #mamnato