SSNPM

Duchovné cvičenia v Svjatouspenskej Univskej lavre u otcov Studitov na Ukrajine

V čase od 14.6. do 20.6.2018 päť sestier služobníc strávilo požehnaný čas na duchovných cvičeniach v Svjatouspenskej Univskej lavre otcov Studitov na Ukrajine. Pod vedením o. Jonáša Maxima prežili tieto dni rozjímaním nad udalosťami zo svätého písma. V atmosfére ticha, osobnej modlitby, i modlitby cirkevného pravidla mali možnosť zatiahnuť na hlbinu a počúvať Krista ako sa prihovára ich srdcu.