SSNPM

Duchovná obnova vo Vysokej nad Uhom

V piatok 21. apríla cestovali niektorí žiaci ôsmeho a deviatého ročníka s animátormi na dobrovoľnú duchovnú púť do Vysokej nad Uhom k bl. Anke Kolesárovej. V piatok večer ich čakala skupinka dobrovoľníkov, ktorí im pripravili večerný program. Na ďalší deň mohli viac spoznať život mladej mučenice za čistotu, nasledovala aj prednáška o. Pavla Hudáka o vzťahoch, rodine,….. Mladí mohli zažiť spoločenstvo lásky a prijatia, využiť čas na sviatosť zmierenia a duchovné rozhovory. Púť sa zavŕšila v sobotu svätou omšou a návštevou cintorína pri hrobe bl.Anky Kolesárovej.
S mladými bola aj sr. Jozefka a v sobotu na program pricestovala aj sr. Klára z Michaloviec.
Nech bl. Anka všetkým mladým vyprosuje potrebné milosti pre správne rozhodnutia v živote, aj našom zasvätení.

Sr. Jozefka H. Maníková