SSNPM

Duchovná obnova v Trenčíne

V dňoch 10.2. a 11.2. 2019 sa v trenčianskej farnosti konala duchovná obnova, ktorú viedol o. Matúš Marcin, exorcista košickej eparchie, pôsobiaci vo farnosti Klokočov. Duchovná obnova začala nedeľnou sv. liturgiou, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bol o. Matúš, spolu s ním celebroval o. Igor Cingeľ, trenčiansky farár. Poobede od 15.00 hod. pokračoval program v priestoroch CMŠ bl. Tarzície. Otec hovoril o slobode božích detí, povzbudzoval prítomných vo viere a tiež sa podelil o svoje svedectvo života v službe exorcistu. Následne pokračovali modlitby za uzdravenie a oslobodenie, modlitba rozjímaveho ruženca, modlitby ku cti svätých, hlavne sv. Scharbela, ktorého ostatky si mohli všetci uctiť a byť pomazaní jeho olejom. Nakoniec otec požehnal celé modliace sa spoločenstvo eucharistiou. Obnovy sa zúčastnili nielen naši farníci, ale aj ľudia zo širokého okolia, vo veľmi hojnom počte. Duchovná obnova pokračovala aj nasledujúci deň rovnakým poobedňajších programom. Bola určená zvlášť pre zamestnancov a rodičov CMŠ bl. Tarzície. Počas modlitieb boli pomazané deti olejom sv. Filomény. Po modlitbách sa venoval prítomným aj osobne. Text: s. Ester Mikitová Foto: s. Benjamína Ondovčáková