SSNPM

Duchovná obnova študentov Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom

Prvý novembrový týždeň sa na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom niesol v duchu náboženského rastu. Ani tento rok nebol výnimkou pre študentov a ich triednych učiteľov, ktorí mali opäť možnosť zúčastniť sa duchovnej obnovy, a tým na malý moment upustiť od uponáhľaných rutín a venovať čas Bohu. Pondelok a utorok bol pre študentov 3.A, 3.B, 4.A a 4.B triedy prichystaný bohatý program, na ktorý sa mohli tešiť aj zvyšné triedy, 1.A, 1.B, 2.A a 2.B, neskôr vo štvrtok a piatok. Kým pre starších, bolo prostredie i atmosféra Gréckokatolíckeho mládežníckeho centra Bárka v Juskovej Voli dobre známe, prváci prežívali pokojnú atmosféru po prvýkrát. Prednášky, liturgie aj vzácne chvíle zamyslenia prichystali redemptoristi Jozef Kišák CSsR s br. Gorazdom Figurom CSsR, ktorí vnukli hodnotné myšlienky o odpúšťaní, priblížení sa k Bohu, ale aj o maske, ktorú v dnešnej dobe mnohí nosia, a tým sa skrývajú pred Bohom. Hlbokomyseľné výzvy, ktoré ponúkli redemptoristi, si viacerí vzali k srdcu a povzbudení prišli domov s ochotou pomáhať, odpúšťať a vážiť si každej chvíl