SSNPM

Duchovná obnova študentov GJZ v Humennom

V dňoch od 20. 10. – 21. 10. 2016 si študenti GJZ v Humennom vykonali duchovnú obnovu v Juskovej Voli. Viedol ju o. ThDr. Vasiľ Kindja PhD. a katolícke spoločenstvo Marana Tha z Prešova. Hudobnou animátorkou bola sr. Antónia. Veľmi silné boli osobné svedectva a scénky, ktoré pripravilo spoločenstvo Marana Tha. Boh sa dotýkal svojou láskou cez večerné chvály a modlitbu príhovoru. Ďakujeme za modlitby a nech je oslávené Jeho meno v životoch každého z nás.