SSNPM

Duchovná obnova pre pracovníkov Charity

V dňoch 7.-8.8.2015 sa v Košiciach v Rehoľnom dome SSNPM ul.Ticha 11, uskutočnila duchovná obnova pre pracovníkov Charity Gr. kat.biskupstva KE a Slovenského misijného hnutia ako aj niektorých členov ich rodín. Modlitby spojené s aktívnymi metódami viedla s.Katarína M.Kozaková SNPM. Kamienok, ktorý si účastníci zobrali so sebou, nech pripomína, aké dôležité je „zastaviť sa “ a počas dňa dávať si otázku “ A čo ja, Pane ???“