SSNPM

Duchovná obnova pre mládež

V dňoch 14-16.októbra sa 7 mladých s o. kaplánom Tomášom Fischerom a sr.Jozafatou zúčastnili duchovnej obnovy vo Svite. Sestra Jozafata mala na starosti telesný pokrm pre mladých a o.Tomáš sa staral o ducha. Ubytovanie nám poskytli sestry služobníčky vo Svite vo svojom kláštore.V piatok sme sa na miestnom cintoríne pomodlili panychídu za zomrelých.V sobotu sme začali modlitbou 1.hodinky po nej sme slávili svätú liturgiu, po ktorej sme mali duchovné slovko o.Tomáša a po ňom bol čas na stíšenie a dotyk Boha. Po obede sme mali siestu a vybrali sme sa na kratšiu prechádzku do prírody. Modlitbou večierne sme začali vchádzať do nedele vzkriesenia. Večer si mladí pripravili zábavný program.V nedeľu sme sa pomodlili utiereň, po ktorej bola sv.liturgia, ktorú sme slávili spolu s ľudmi zo Svitu a s miestnym kňazom o.Marekom Kaľatom. Po obede bol čas na zdieľanie. Mladí odchádzali plní nadšenia a radosti už teraz sa tešia na pokračovanie v ich duchovnom živote. /sr. Jozafata/