SSNPM

Dobrovoľnícka činnosť v Humennom

Dobrovoľníci z Cirkevnej spojenej školy v Humennom prišli v rámci krúžku dobrovoľníckej činnosti pomôcť sestrám v Humennom. V záhrade pri rehoľnom dome pomohli s konármi, jablkami,  aj so skvelou úrodou podpiniek, z ktorých si aj zobrali domov. sr. Sofia