SSNPM

Deň rodiny v Trenčíne

Dňa 15.6.2023 sme v našej CMŠ bl. Tarzície  v Trenčíne oslávili Deň rodiny. Deti spolu s pani učiteľkami pripravili bohatý a zaujímavý kultúrny program. Po programe nasledovalo agápe na školskom dvore a rôzne aktivity pre deti. Pri príjemnej hudbe, chutnom občerstvení a družných rozhovoroch sme  strávili pekné popoludnie. Ďakujeme nebeskému Otcovi za požehnaný čas, ktorý nám doprial, aby sme mohli poukázať na hodnotu rodiny  a prehĺbiť naše vzájomne vzťahy. Sr. Petronela SNPM