SSNPM

Deň rodiny v Trenčíne

V utorok 29. 6. 2024 v CMŠ bl. Tarzície sme spoločne oslávili výnimočný deň – Deň rodiny, ktorým sme si pripomenuli, aká dôležitá a vzácna je pre nás rodina. Krásnymi básňami, spevom a tancom našich detí, hlbokým slovom otcov redemptoristov, dobrým jedlom, sladkými maškrtami, prijemnými rozhovormi, zábavou na skákacom hrade či krásnymi maľbami na tvár sme si spríjemnili popoludnie a oslávili tak tento významný deň v kruhu našej škôlkarskej rodiny.