SSNPM

Deň otvorených kláštorov

Deň otvorených kláštorov u sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie v Prešove na Sládkovičovej ulici začali sestry modlitbou za všetkých, tých ktorí tento deň zavítajú do kláštora. Prišlo ich tak akurát, okolo 26 detí a mládeže a hádam aj dvakrát toľko dospelých.
Okrem otvorených dverí návštevníkov čakalo viacero prekvapení. Interiér ponúkal miesto na modlitbu a stíšenie v 2 kaplnkách, ale aj miesto pre občerstvenie a možnosť prezretia si viacerých prezentácií zo života a práce sestier. Po posilnení na duchu i na tele, prospel pobyt v záhrade a na nádvorí kláštora, kde bola inštalovaná expozícia o histórii Kongregácie sestier služobníc NPM, ktorú si návštevníci všetkých vekových kategórií so záujmom prezreli v sprievode sestier, ktoré ochotne odpovedali na všetky zvedavé otázky. Mladú generáciu najviac zaujalo modelovanie z modelárskej hliny, pričom výrobky si s radosťou odniesli domov. Ďalej vo veselom rytme strávili chvíle pri speve a ukazovačkách, kde ich sestrička doprevádzala na gitare. A nakoniec to najlepšie – celá záhrada sa premenila na jedno športovisko, kde si mohli zmerať sily vo viacerých športových disciplínach: hod do diaľky vrecúškom piesku, hod do pyramídy z plechoviek, beh, frisbee, hry s loptou, skákanie na švihadle, lov rybičiek na magnetku.
Pekný deň sa schýlil ku koncu, je naplnený dobrým pocitom, že sme v našom kláštore privítali a stretli vzácnych ľudí. A veríme, že dobré vzťahy a priateľstvá, ktoré tu dnes vznikli sa budú rozvíjať ďalej a my sa už na to tešíme…